Autobusová zastávka

Mesto Revúca

Realizáciou projektu došlo k skvalitneniu spojenia mesta a vidieka v súlade so špecifickým cieľom 5.1.2, zvýšeniu kvality poskytovaných služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta v rámci verejnej autobusovej dopravy, zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta a taktiež zatraktívneniu čakacieho priestoru pre cestujúcich. 

Projekt naplnil stanovené ciele, bola vybudovaná 1 moderná autobusová solárna zastávka ktorá sa stala prínosom aj pre zlepšenie podmienok života miestnych obyvateľov a vytvorili sa podmienky, ktoré prispievajú k zotrvaniu obyvateľstva v území mesta a v regióne MAS.

Celková výška projektu: 22 029,60 €

Výška príspevku: 20 928,12 €