Inovácie spoločnosti MAHOLZ s.r.o

MAHOLZ s.r.o.

Projekt bol zameraný rozšírenie poskytovaných služieb spoločnosti MAHOLZ s.r.o v oblasti manipulácie  materiálu, zemných a stavebných prác. Cieľom projektu bol nákup inovatívnych pracovných strojov (kolesový nakladač a pásové rýpadlo) s mnohými funkciami, ktoré uľahčia každodennú prácu na stavenisku.

Celkovým prínosom pre územie MAS VSP – Stredný Gemer je naplnenie priority stratégie CLLD  - Rozvoj malého podnikania a lokálnej zamestnanosti, t.j. zlepšenie ekonomického potenciálu vidieckej oblasti a tvorba pracovného miesta. Projekt prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti územia MAS rozvoja miestnej ekonomiky.

Celková výška projektu: 95 120,- €

Výška príspevku: 49 462,40 €