Inovatívna piliarska výroba JaM-LIMBA, s.r.o.

JaM-LIMBA, s.r.o.   

Projekt bol zameraný na vybudovanie služieb piliarskej výroby novo založenej spoločnosti JaM-LIMBA, s.r.o.  so zameraním na lokálny a regionálny trh. Obstaraním a zakúpení technológie kmeňovej pásovej píly s príslušenstvom je spoločnosť schopná realizovať dodávky stavebného a stolárskeho reziva presne na mieru podľa požiadaviek zákazníka, bez výroby reziva na sklad. 

Celkovým prínosom pre územie MAS VSP – Stredný Gemer je zlepšenie ekonomického potenciálu vidieckej oblasti, tvorba pracovného miesta a využívanie miestnej suroviny, čím, projekt prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti územia MAS rozvoja miestnej ekonomiky.

Celková výška projektu: 34 250

Výška príspevku: 18 837,50