Interiérové vybavenie šatní Zariadenia opatrovateľskej služby "Cilka" v Revúcej

Mesto Revúca 

Projektom bol naplnený cieľ vytvoriť dôstojné pracovné podmienky a zázemia pre zamestnancov sociálnej a opatrovateľskej služby mesta Revúca v zariadení opatrovateľskej služby „Cilka“, zakúpením interiérového vybavenia zrekonštruovaných priestorov – šatní pre personál.

Realizáciou projektu sme dosiahli zlepšenie kvality a ponuky služieb pre zamestnancov/obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 7 700

Výška príspevku: 7 315