Materiálno-technické vybavenie výdajne stravy Zariadenia opatrovateľskej služby "Cilka" v Revúcej

Mesto Revúca

Projektom bol naplnený cieľ skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb, zvýšiť kvalitu života pre prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v zariadení a zvýšiť kvalitu materiálno-technického vybavenia výdajne stravy zariadenia Cilka v Revúcej. 

Realizáciou projektu bolo podporených 78 osôb - klientov zariadenia a dosiahli sme tak aj zlepšenie kvality a ponuky služieb pre obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 4 849,00 €

Výška príspevku: 4 606,55 €