Modernizácia a diverzifikácia služieb spoločnosti ALCOOL, s. r. o.

ALCOOL s. r. o.

Projekt bol zameraný na nákup vybavenia pre pálenicu ALCOOL s. r. o. za účelom  jej modernizácie, inovácie a rozšírenia poskytovaných služieb.

Aplikovaním zakúpeného vybavenia do procesu výroby ovocných destilátov, rozširuje spoločnosť svoju ponuku o dva nové produkty – ovocné destiláty a vínne brandy a vytvorí jedno nové pracovné miesto.

Celkovým prínosom pre územie MAS VSP – Stredný Gemer je v zlepšení ekonomického potenciálu vidieckej oblasti obce, tvorba pracovného miesta a tým projekt prispieva k zvýšeniu návštevnosti a  konkurencieschopnosti územia MAS.

Celková výška projektu: 26 389,60 €

Výška príspevku: 14 514,28 €