Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok pri obecnom úrade

Obec Lubeník 

Celková výška projektu: 28 893,67

Výška príspevku: 27 448,99