Modernizácia autobusovej zastávky v obci Gemerská Ves

Obec Gemerská Ves 

Realizáciou projektu bola výmenu autobusovej zastávky s osadeným fotovoltaickým panelom zabezpečujúcim elektrickú energiu pre LED osvetlenie zastávky a USB port pre nabíjanie telefónov. Autobusová zastávka slúži na pohodlné trávenie času pre ľudí/obyvateľov čakajúcich na autobusové spojenie.

Realizácia projektu prispela k zlepšeniu kvality a ponuky služieb pre obyvateľstvo a zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v území MAS.

Celková výška projektu: 11 992,33

Výška príspevku: 11 392,72