Modernizácia autobusových zastávok v obci Ratkovské Bystré

Obec Ratkovské Bystré

Realizáciou projektu bola výstavba 2 ks autobusových prístreškov s osadenými fotovoltaickými panelmi zabezpečujúcim elektrickú energiu pre LED osvetlenie zastávky a USB port pre nabíjanie telefónov. Autobusové zastávky slúžia na pohodlné trávenie času pre ľudí/obyvateľov čakajúcich na autobusové spojenie..

Realizácia projektu prispela k zlepšeniu kvality a ponuky služieb pre obyvateľstvo a zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v území MAS.

Celková výška projektu: 26 515,84

Výška príspevku: 25 190,04