Nákup osobného automobilu pre poskytovanie terénnych, komunitných a sociálnych služieb v meste Jelšava

Mesto Jelšava

Celková výška projektu: 19 980

Výška príspevku: 17 982