Nákup osobného automobilu pre poskytovanie terénnych služieb v Revúcej

Mesto Revúca

Celková výška projektu: 14 995 €

Výška príspevku: 13 495,50 €