Obstaranie motorového vozidla pre výkon terénnych sociálnych služieb

Obec Gemer

Obstaraním 5 miestneho osobného motorového vozidla s úložným priestorom boli vytvorené podmienky pre podporu terénnej formy sociálnej služby (opatrovateľskej služby) a jej zvýšenie kvality, efektivity a uľahčenie činnosti opatrovateliek pri poskytovaní terénnych a ambulantných foriem sociálnych služieb

Projekt prispel k vytvoreniu podmienok pre kvalitný život obyvateľov obce, vniesol do ich života rovnocennosť, prispel k zvýšeniu sociálnej integráciu obyvateľov obce a tým prispieva k zvyšovaniu kvality života aj obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 19 351,99 €

Výška príspevku: 17 416,79 €