Obstaranie rýpadla za účelom rozvoja podnikania

IBBE Services s.r.o.

V rámci projektu bolo zakúpené kolesové rýpadlo na poskytovanie špecializovaných stavebných prác ktoré zahŕňajú čistenie stavenísk, výkopy, zavážanie, zrovnávanie a profilovanie stavenísk, kopanie základových jám, odstraňovanie skál a kameňov, úpravy terénov a ďalšie prípravné práce k realizácii rôznych stavieb.  

Projektom boli vytvorené 2 pracovné miesta, ktoré sú prínosom pre územie MAS VSP – Stredný Gemer ako aj zlepšenie ekonomického potenciálu vidieckej oblasti a zvýšenie konkurencieschopnosti územia.

Celková výška projektu: 154 870,- €

Výška príspevku: 85 178,50 €