Rekonštrukcia chodníka na ulici Jesenského v meste Jelšava s cieľom zvýšenia bezpečnosti a dostupnosti inštitúcii

Mesto Jelšava

Rekonštrukcia chodníka na ulici Jesenského v meste Jelšava s cieľom zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť v tejto oblasti. Hlavným predmetom projektu bola rekonštrukcia a úprava chodníka za účelom zlepšenia bezpečnosti chodcov a zvýšenia dostupnosti a plynulosti pohybu ako aj vytvorenie esteticky príjemného a funkčného prostredia pre obyvateľov mesta a návštevníkov.

Realizácia projektu prispela k zlepšeniu kvality a ponuky služieb pre obyvateľstvo v území MAS.

Celková výška projektu: 51 498,02 €

Výška príspevku: 48 923,12 €