Rekonštrukcia chodníkov v meste Revúca

Mesto Revúca

Projektom bol naplnený cieľ rekonštruovať/opraviť chodníky v meste Revúca na uliciach: Pavla Dobšinského, Reussova, 1. mája, Andreja Hlinku, Sládkovičova, Okružná a Fraňa Kráľa.

Zrealizovaním projektu sa zlepšili podmienky života miestnych obyvateľov a vytvorili sa podmienky, ktoré prispievajú k zotrvaniu obyvateľstva v území mesta a v regióne MAS.

Celková výška projektu: 104 850,56

Výška príspevku: 99 608,03