Sociálny taxík

Občianske združenie Ghmerum

Projektom bol naplnený cieľ zabezpečiť spoločnú prepravu občanov zdravotne znevýhodnených/nemobilných za účelom rozšírenia služieb v oblasti humanizácie sociálnych vzťahov s obyvateľmi.

Služby spoločnej prepravy osôb sú k dispozícii predovšetkým pre obec Gemer a jej susedné obce (Rašice, Levkuška, Otročok, Žiar), čím projekt prispieva k zvyšovaniu kvality života obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 41 350,- €

Výška príspevku: 35 245,- €