Technické vybavenie firmy JaM-LIMBA

JaM-LIMBA, s.r.o.   

Projekt bol zameraný rozšírenie služieb spoločnosti JaM-LIMBA, s.r.o.  o stavebné zemné, búracie a výkopové práce. 

V rámci projektu bol obstaraný nakladač schopný realizovať zemné, prípadne búracie práce v malom priestore napríklad vo dvoroch rodinných domov, úzkych uličkách, v malých priestoroch firiem, na staveniskách a pod. a taktiež slúži aj ako malý pomocný stroj pri manipulácii s drevom a rezivom v rámci firmy.  Zakúpený náves slúži na prepravu nakladača na miesto výkonu práce a zároveň na odvoz odpadov výkopových a búracích prác, taktiež na odvoz produktov a odpadov z piliarskej výroby v rámci firmy. 

Celkovým prínosom projektu pre územie MAS VSP – Stredný Gemer je zlepšenie ekonomického potenciálu vidieckej oblasti, tvorba pracovného miesta. Projekt prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti územia MAS rozvoja miestnej ekonomiky.

Celková výška projektu: 105 000,- €

Výška príspevku: 57 750,- €