Traktor s neseným zariadením na čistenie komunikácií

IBBE Services s.r.o.

V rámci projektu bol zakúpený traktor so zametacou kefou za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti podniku, vytvorenia novej služby a zvýšenia zamestnanosti na území Stredného Gemera a to prostredníctvom obstarania traktora s prídavným zariadením na čistenie komunikácií. 

Projektom boli vytvorené 2 pracovné miesta, ktoré sú prínosom pre územie MAS VSP – Stredný Gemer ako aj zlepšenie ekonomického potenciálu vidieckej oblasti a zvýšenie konkurencieschopnosti územia.

Celková výška projektu: 231 959,- €

Výška príspevku: 99 000,- €