Úprava exteriéru budovy Zariadenia opatrovateľskej služby "Cilka" v Revúcej 

Mesto Revúca

V rámci projektu bolo realizované zastrešenie existujúcej rampy pre bezbariérový prístup a doplnenie spevnenej plochy zo všetkých strán prístupu do zariadenia opatrovateľskej služby „Cilka“, kde sa klienti za asistencie opatrovateľov alebo rodinných príslušníkov môžu teraz pohybovať

Objekt zariadenia tak poskytuje lepší a bezpečnejší prístupu zamestnancov zariadenia pri manipulácii s imobilnými klientmi. Zvýšila sa kvalita poskytovaných sociálnych služieb, komfort a kvality života seniorov v zariadení a skrášlil sa exteriér budovy mesta Revúca.

Prínosom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti územia a zlepšenie kvality života obyvateľov Stredného Gemera.

Celková výška projektu: 38 837,54 €

Výška príspevku: 36 895,67 €