Zvyšovanie kvality terénnych komunitných sociálnych služieb v Lubeníku

Obec Lubeník

V rámci projektu bol realizovaný nákup motorového vozidla pre účely poskytovania sociálnych služieb pre terénnych pracovníkov obce Lubeník. Motorové vozidlo prispelo k zlepšeniu a zvýšeniu kvality poskytovania terénnych komunitných a sociálnych služieb a opatrovateľskej služby, zlepšenie jej dostupnosti a rozšírenie počtu uspokojených klientov.

Projekt prispel k vytvoreniu podmienok pre kvalitný život obyvateľov obce, vniesol do ich života rovnocennosť, prispel k zvýšeniu sociálnej integráciu obyvateľov obce a tým prispieva k zvyšovaniu kvality života aj obyvateľov územia MAS.

Celková výška projektu: 31 800,00 €

Výška príspevku: 27 141,30 €