IROP-CLLD-R013-511-001 - výzva - aktualizácia č. 1

VSP-Stredný Gemer vydáva Aktualizáciu č.1 Výzvy IROP-CLLD-R013-511-001 - platnosť aktualizácie 22.5.2021

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom  texte dokumentu výzvy a príloh.

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola: 30.11.2021

Disponibilná alokácia:

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-R013-511-001.pdf

Dokumenty výzvy:

Aktualizácia č. 1 IROP-CLLD-R013-511-001.rar

Máte otázku?
Radi vám odpovieme.


hello world!

Kontakt

VSP Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477
Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset