Výzva na výber odborných hodnotiteľov PRV pre opatrenie 7.2

Miestna akčná skupina VSP Stredný Gemer (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023 (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)    
 
vyhlasuje
 
Výzvu č. 01_VSP SG_ 2019_OH_7.2 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (ďalej len „výzva na výber OH“)

Podrobné informácie o výzve: Vyzva 01_VSP SG_ 2019_OH_7.2.pdf (381718)

Priloha 01 Vyzva 01_VSP SG_ 2019_OH_7.2.docx (695254)

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Mgr. Štefan Horváth
+421 948 001 086
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Mgr. Lenka Halušková
+421 902 375 554


Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ

©2021 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset