2% z dane pre VSP - Stredný Gemer

Naše občianske združenie, Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer, sa v roku 2022 zapísalo do registra určených právnických osôb, čo nám umožňuje prijímať 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb.

Získané finančné prostriedky použije partnerstvo na rozvoj nášho územia Stredného Gemera.

V prípade záujmu o poukázanie 2% zaplatených daní z príjmov fyzických osôb použite formulár, ktorý nájdete nižšie.

Za každý príspevok budeme vďační a môžeme spoločne aj touto cestou prispieť k skvalitneniu života a rozvoja v našom regióne.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.pdf

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset