Kontakt

Sídlo

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Korešpondenčná adresa
E-mail
strednygemer@gmail.com

Firemné údaje

IČO
45021457
DIČ
2022623977
Právna forma
Občianske združenie
Registračné číslo
VVS/1-900/90-32046
Registrový úrad
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dátum vzniku
9. 5. 2008

Fakturačné údaje

Banka
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN
SK52 0900 0000 0051 6564 7737
SWIFT
GIBASKBX

Kancelária VSP SG

Námestie republiky 52 (budova Mestského múzea)
049 16 Jelšava
Nie je korešpondnečná
Ing. Katarína Mešková
Manažér MAS
Tel. č. : +421 902 889 269
E-mail: katarina.meskova@strednygemer.eu
E-mail: katarina.meskova@strednygemer.eu
Janka Rončáková
Odborný administratívny asistent
Tel. č. : +421 907 289 864
E-mail: janka.roncakova@strednygemer.eu
Tatiana Andrášiková Beskydová
Administratívny pracovník
Tel. č. : +421 907 644 338
E-mail: strednygemer@gmail.com

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset