Deň Zeme 2022

Naše partnerstvo VSP - Stredný Gemer podporilo túto enviro akciu v rámci Grantového programu “Keď rozvoj je tvojím cieľom”.
Je nám potešením, že sa môžeme aj fyzicky zúčastniť a prispieť tak k zlepšeniu životného prostredia v našom bezprostrednom okolí.
‼️Vítaní sú všetci, ktorí chcú prispieť k rozvoju nášho regiónu‼️
… KEĎ ROZVOJ JE TVOJÍM CIEĽOM.
… a naším teda JE!

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset