DEŇ ZEME 2024 V ÚZEMÍ VSP - STREDNÝ GEMER

MAS vyhlasuje súťaž DEŇ ZEME 2024 v území VSP - Stredný Gemer. Výtvarná súťaž je určená všetkým predškolákom, žiakom základných škôl, špeciálnym školám a umeleckým školám, ktoré sa nachádzajú v území MAS VSP - STREDNÝ GEMER.


Pozor súťaž trvá do 22.4.2024 !!!
Vyhodnotenie súťaže prebehne v mesiaci MÁJ.

Plagát (pdf)

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset