Grantová výzva vyhlásená

VSP – Stredný Gemer vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantového programu „Keď rozvoj je tvojím cieľom".

Základné informácie o výzve:

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.12.2021

Dátum uzavretia výzvy: 31.1.2022

Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 500 €

Oprávnený žiadateľ: člen VSP – Stredný Gemer

Oprávnené činnosti:

•  revitalizácia členských obcí

•  zakladanie a/alebo inovácia priestorov na voľnočasové aktivity

•  vzdelávacie a poznávacie aktivity pre deti, mládež, seniorov, marginalizované skupiny a iné komunitné skupiny

•  iné projekty rozvíjajúce aktivity občanov

•  organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí v území

•  vydávanie propagačných materiálov (letáky, katalógy, CD, DVD...)

•  účasť na veľtrhoch a propagačných akciách

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva SG–2021_1.pdf

Prílohy ku výzve:

SG–2021_1.zip

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset