Naše výzvy

Radi by sme Vám predstavili naše aktuálne výzvy. V letákoch sa nachádza stručný popis. Podrobnejšie informácie a dokumenty na stiahnutie nájdete v časti Výzvy.

PRV 4.1. - Podpora na investície do poľnohospordárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

PRV 6.4. - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

PRV 7.2. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

PRV 7.4. - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraja)

PRV 7.5. - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov pre verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

PRV 8.5. - Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a enviromentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

IROP-CLLD-R013-511-001 - Výzva na podporu podnikania a inovácií

IROP-CLLD-R013-512-002 - Výzva na podporu investícií do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

IROP-CLLD-R013-512-003 - Výzva na podporu zvyšovania bezpečnosti a dostupnosti sídiel

IROP-CLLD-R013-512-004 - Výzva na podporu nákupu vozidiel spoločnej dopravy osôb

IROP-CLLD-R013-512-005 - Výzva na podporu komunitných sociálnych služieb

IROP-CLLD-R013-512-006 - Výzva na podporu terénnych a ambulantných služieb

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset