Poďte hľadať Jelšavský poklad

Poďte s nami hľadať Jelšavský poklad.

Kedy? 26. augusta 2023 v rámci stretnutia banských miest a obcí Slovenska.

Kde? V kaštieli Coburgovcov v Jelšave od 16:15 hod. až do nájdenia pokladu 🙂

Viac informácií nájdete tu:

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset