Staňte sa členom výberovej komisie

Miestna akčná skupina VSP – Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu č.1/2022 na výber členov Výberovej komisie pre výzvy financované zo zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Vaše prihlášky môžete posielať aj e-mailom do 9.1.2023 formou vyplnenej žiadosti k výzve.

Výzva na VK 2022.pdf

Žiadosť výzva VK 2022.docx

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset