Súťaž čo vám chýba v regióne

Popis projektu a výlet

Žiaci zo VII.B triedy sa zhodli na tom, že na Gemeri nám chýba skate park a Bolt kolobežky. Ako techniku na vytvorenie 3D modelu si zvolili kašírovanie. Priniesli do školy kartóny, krabice a staré noviny. Z tých, pomocou vrstvenia papiera a nanášania špeciálneho po domácky pripraveného lepidla, vytvarovali skateboardové dráhy rôznych tvarov a rozmerov. Lepením menších kusov kartónu vytvorili samotné kolobežky, skateboardy a lavičky. Celkový vzhľad doplnili zeleňou a pouličnými lampami. Osvetlenie sfunkčnili jednoduchým elektrickým obvodom, spojením žiaroviek a baterky. Následne celú plochu farebne dotvorili a vymaľovali. Projektu venovali svoj voľný čas po vyučovaní.
Žiaci boli za tento projekt odmenení zaujímavým výletom. Vycestovali do obce Leváre, kde navštívili múzeum hrnčiarstva a včelárstva u pána Jácinta Majorosa. Pán J. Majoros ich previedol dedinkou a rodinným múzeom hrnčiarstva a včelárstva, kde mohli vidieť rôzne historické predmety, staré náradie aj keramiku pochádzajúcu nielen od nás z Gemera. Porozprával žiakom zaujímavosti z histórie tejto oblasti a zasvätil ich do tajov včelárstva. Žiakom ukázal ako vyzerali včelie úle kedysi a ako vyzerajú dnes. Siedmaci sa dozvedeli, aké výnimočné účinky majú na naše zdravie produkty ako med, propolis, peľ či materská kašička. Mali tiež možnosť ochutnať rôzne druhy medu. Najviac ich však zaujala práca s keramickou hlinou, pri ktorej viacerí objavili svoj skrytý talent. Pár fotiek z výletu aj odovzdania ceny nájdete pod článkom.

Odovzdanie ceny

Dňa 6.9.2022 prebehlo odovzdanie ceny za vyrobenie 3D modelu v súťaži "Čo vám chýba v regióne". Deti z VII.B triedy ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej vyhrali výlet na Tradičný deň v múzeu hrnčiarstva a včelárstva v
Levároch.

VSP - Stredný Gemer vyhlasuje súťaž s témou "Čo Vám chýba v našom regióne" pre žiakov II. stupňa všetkých základných škôl, ktoré sa nachádzajú na území VSP SG.

Súťaž predĺžená do 30.6.2022!!!

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset