Súťaž na tému Deň Zeme

VSP - Stredný Gemer vyhlásilo výtvarnú súťaž na tému Deň Zeme 2022. Zapojiť sa mohli všetci žiaci materských, základných a umeleckých škôl v území VSP SG. Prišlo nám veľa krásnych prác, z ktorých hlasovaním vybrala verejnosť tie najlepšie. Hlasovať bolo možné do štvrtka 25.4.2022 v budove Múzea v Jelšave.

Výsledky súťaže:

Do hlasovania sa zapojilo 71 osôb. Víťazi v jednotlivých kategóriách získali vecné ceny a skupinová práca bola odmenená poukazom na výlet pre celú triedu na Chodník malých netopierov v Rákoši so sprievodcom. Z materských škôlok sa zapojila Katolícka materská škola Svätej Rodiny, jej žiaci boli odmenení malým darčekom a knihami rozprávok.

Víťazi:
Kategória skupinová práca, 1. stupeň ZŠ a ZUŠ

Víťazi: 3. B, ZŠ Sídlisko 165, Sirk – A. S., E. K., Ž. H., R. H.

Kategória samostatná práca, 1. stupeň ZŠ a ZUŠ

  1. miesto: Z. G., ZŠ Komenského 7, Revúca, 3. ročník
  2. miesto: T. F., ZŠ Komenského 7, Revúca, 3. ročník
  3. miesto: Z. S. H., ZŠ Komenského 7, Revúca, 3. ročník

Kategória samostatná práca, 2. stupeň ZŠ a ZUŠ

  1. miesto: M. K., ZŠ Sídlisko 165, Sirk, 7. ročník
  2. miesto: A. K., ZŠ Sídlisko 165, Sirk, 5. ročník
  3. miesto: R. K., ZŠ Sídlisko 165, Sirk, 6. ročník

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 18.5.2022.

Odovzdávanie cien, Katolícka MŠ Svätej Rodiny, Revúca
Odovzdávanie cien, ZŠ Komenského 7, Revúca
Odovzdávanie cien, ZŠ Sirk
Odovzdávanie cien, ZŠ Sirk
Ceny pripravené pre víťazov jednotlivých kategórií

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset