SG 2021/1

VSP – Stredný Gemer vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantového programu „Keď rozvoj je tvojím cieľom".

Dátum vyhlásenia výzvy:             1.12.2021

Dátum uzavretia výzvy:               31.1.2022

Konzultácie ku výzve:

Janka Rončáková

+421 907 289 864

janka.roncakova@strednygemer.eu

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva SG 2021/1.pdf

Prílohy ku výzve:

SG 2021/1.zip

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Mgr. Štefan Horváth
+421 948 001 086
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Mgr. Lenka Komendová
+421 902 375 554
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset