SG 2023/2

VSP – Stredný Gemer vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z grantového programu „Keď rozvoj je tvojím cieľom".

Dátum vyhlásenia výzvy: 5.5.2023

Dátum uzavretia výzvy: 31.5.2023

Konzultácie ku výzve:

Janka Rončáková

+421 907 289 864

janka.roncakova@strednygemer.eu

Dokumenty na stiahnutie:

Grantová výzva SG_2023_2.pdf

Príloha 1 výzvy - príručka:

Príručka k výzve.pdf

Príloha 1 príručky -_Záverečná správa.docx

Príloha 2 príručky -_Vyúčtovanie grantu.xlsx

Príloha 3 príručky -_Evidencia dobrovoľníckej práce.docx

Ostatné prílohy:

Príloha 2 výzvy_- Hodnotiace kritériá.xlsx

Príloha 3 výzvy_- Formulár žiadosti.docx

Príloha 4 výzvy_- Vzor zmluvy.pdf

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset