IROP-CLLD-R013-511-001 - výzva - aktualizácia č. 1

Dôležitý oznam - Výzva uzavretá k 28.2.2023

VSP-Stredný Gemer informuje potencionálnych žiadateľom, že výzva bude predčasne uzatvorená k 28.2.2023 z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu a vzorov ktoré sa naň odvolávajú a zmeny plánuje zapracovať do novej výzvy na rovnakú aktivitu.

VSP-Stredný Gemer vydáva Aktualizáciu č.1 Výzvy IROP-CLLD-R013-511-001.

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dĺžka trvania výzvy: od 21.10.2019 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

12n
10.1.202028.2.2020Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

Dátum ukončenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 28.2.2023.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 528 501,78 €

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-R013-511-001.pdf

Aktualitácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-R013-511-001.rar

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset