IROP-CLLD-R013-512-003 - aktualizácia č. 1

Dôležitý oznam : VSP - Stredný Gemer informuje, že v dôsledku plánovania vyhlásenia novej výzvy na Aktivitu B2 v súlade s plánovaným presunom finančných prostriedkov ku dňu 16.8.2022 predčasne uzatvára výzvu v aktuálnom znení. Posledným dňom na predloženia ŽoPr je 15.8.2022.

VSP-Stredný Gemer vydáva Aktualizáciu č.1 Výzvy IROP-CLLD-R013-512-003.

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo2. kolon. kolo
30.11.202015.2.2021Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

Dátum ukončenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 15.2.2023

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 22 552,75 €

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-R013-512-003.pdf

Výzva IROP-CLLD-R013-512-003 aktualizácia 1 BSZ.zip

Výzva IROP-CLLD-R013-512-003 aktualizácia 1 SZ.zip

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Mgr. Štefan Horváth
+421 948 001 086
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Mgr. Lenka Komendová
+421 902 375 554
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset