Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie PRV 4.1

Miestna akčná skupina VSP Stredný Gemer (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023 (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)    

vyhlasuje
 
Výzvu č. 03_VSP SG_ 2020_OH_4.1 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (ďalej len „výzva na výber OH“

Podrobné informácie o výzve:

Výzva č.03_VSP SG_ 2020_OH_4.1.pdf (377994)
Priloha 01 Vyzva 03_VSP SG_ 2020_OH_4.1.docx (133416)

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Mgr. Štefan Horváth
+421 948 001 086
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Mgr. Lenka Komendová
+421 902 375 554
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset