IROP-CLLD-R013-511-001 - výzva

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) pre opatrenie:

Opatrenie IROP 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Dĺžka trvania výzvy: od 21.10.2019 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

12n
10.1.202028.2.2020Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

Dátum ukončenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 30.11.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 528 501,78 €

Dokumenty na stiahnutie:

IROP-CLLD-R013-511-001.rar

Máte otázku?
Radi vám odpovieme.


hello world!

Kontakt

VSP Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477
Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset