IROP-CLLD-R013-511-001 - výzva - aktualizácia č. 1

VSP-Stredný Gemer vydáva Aktualizáciu č.1 Výzvy IROP-CLLD-R013-511-001.

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dĺžka trvania výzvy: od 21.10.2019 – do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu

12n
10.1.202028.2.2020Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

Dátum ukončenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 30.11.2021

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 528 501,78 €

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-R013-511-001.pdf

IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia 1.rar

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Mgr. Štefan Horváth
+421 948 001 086
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Mgr. Lenka Halušková
+421 902 375 554


Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ

©2021 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset