Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie PRV 4.1

Miestna akčná skupina VSP Stredný Gemer (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023 (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)    

vyhlasuje
 
Výzvu č. 03_VSP SG_ 2020_OH_4.1 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (ďalej len „výzva na výber OH“

Podrobné informácie o výzve:

Výzva č.03_VSP SG_ 2020_OH_4.1.pdf (377994)
Priloha 01 Vyzva 03_VSP SG_ 2020_OH_4.1.docx (133416)

Máte otázku?
Radi vám odpovieme.


hello world!

Kontakt

VSP Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477
Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset