Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenie PRV 6.1

Miestna akčná skupina VSP - Stredný Gemer (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023 (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 (ďalej len „PRV“)    

 vyhlasuje


Výzvu č. 06_VSP-SG_2024_6.1  na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“)  Podrobné informácie o výzve:

Vyzva 2024_OH 6_1.pdf

Priloha 1_Ziadost o zaradenie do zoznamu OH.docx

Priloha 2_VZOR Zivotopis.docx

Kontakt

VSP - Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník
Adresa kancelárie
Námestie republiky 52
049 16 Jelšava
Mgr. Monika Galovičová
+421 910 910 477
Ing. Katarína Mešková
+421 902 889 269
Janka Rončáková
+421 907 289 864
Tatiana Andrášiková Beskydová
+421 907 644 338
Projekt "Stratégia Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023" je financovaný zo zdrojov EÚ
©2021-2022 Všetky práva vyhradené.
Vyrobila 
PROGNESSA
Verejno-súkromné partnerstvo
STREDNÝ GEMER
Verejno-súkromné
partnerstvo
STREDNÝ GEMER
phone-handset